Ansøg fonden

Retningslinjer

Retningslinjer for støtte fra fonden

  1. Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jerslev Sparekasses virkeområde. Ved sammenlægningen mellem Jerslev Sparekasse og Sparekassen Vendsyssel havde Jerslev Sparekasse hovedkontor i Jerslev og afdelinger i Brønderslev, Hørby, Sæby, Frederikshavn og en kort periode en nystartet afdeling i Hjørring.
  2. Der ydes som hovedregel ikke støtte til studie- og rejseformål.
  3. Støtte er betinget af, at der ikke er tale om almindelige kommercielle forretninger, og det vil være undtagelsen, at der ydes støtte til enkeltpersoner.
  4. Som hovedregel ydes der kun støtte til formål, der har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder. Det vil således være undtagelsen, at der ydes driftsstøtte til igangværende institutioner eller lignende.
  5. Fonden yder normalt ikke støtte til formål, der falder ind under det offentliges opgaver. Fondens midler skal således ikke erstatte skattemidler.
  6. Som hovedregel yder fonden ikke støtte til politiske og religiøse aktiviteter. Fonden ønsker heller ikke at give støtte til formål, der kan vække anstød.
  7. Fonden uddeler såvel midler på baggrund af ansøgninger som på baggrund af egne initiativer. Fonden indgår gerne i samarbejde med andre fonde om større projekter.
  8. Aktiviteter, der har fundet sted eller vil blive gennemført uanset støtte fra fonden, kan normalt ikke opnå støtte.
  9. Fonden holder normalt bestyrelsesmøde en gang i kvartalet, sædvanligvis i marts, juni, september og december, hvor det besluttes, hvilke ansøgere der skal gives støtte til. Ansøgninger om støtte skal derfor være bestyrelsen i hænde den 10. i følgende måneder; februar, maj, august eller november for at blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde.
  10. Du starter med at indtaste dit postnummer. Hvis fonden dækker i dit område, trykker du videre til vores ansøgningssystem.

Indtast dit postnummer for at fortsætte med ansøgningen


Fonden vil gerne sikre, at din ansøgning og gode arbejde ikke er spildt. Indtast postnummer for det område ansøgningen vedrører i feltet nedenfor for at se, om fonden uddeler i området.

navigate_next